Naslovni članak
Dobro došli na web stranice Opće bolnice Varaždin!

  Najveća smo bolnička ustanova u Varaždinskoj županiji i stalno se pokušavamo unaprijeđivati kako bismo bolje brinuli za naše pacijente. Stoga smo pokrenuli i web ove  stranice za koje se nadamo da će nam pomoći da bi otišli još korak dalje u brizi za naše pacijente.  

Želimo vam ugodan i koristan boravak na našoj internet stranici!

Karta OB Varaždin

Pogledaj kartu
Upute za rad možete pogledati na ovim linkovima:

Zakoni, pravilnici, obrasci - kontrolirani pristup

Upute za primarnu zdravstvenu zaštitu

Plan edukacije medicinskih sestara za 2014 godinu

Pristup informacijama OBV

Povjerenstvo za lijekove OBV

Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija OBV

Etičko povjerenstvo OBV

Obavijest o načinu podnošenja pritužbi/prigovora u Općoj bolnici Varaždin

Interni natječaj za popunjavanje radnih mjesta koja podlježu reizboru(reizborni položaj) u Općoj bolnici Varaždin

Izvješče o prijeđenoj udaljenosti pri dolasku na posao i odlasku s posla

Ponovljeni interni natječaj za popunjavanje radnih mjesta koja podlježu reizboru(reizborni položaj) u Općoj bolnici Varaždin
Natječaji
27.03.2015
Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme m/ž i upućivanje na specijalizaciju

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Na temelju članka  21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ 100/11, 133/11, 54/42 i 49/13) i članka 6. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije („Narodne novine“ 73/08) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/08), sanacijski upravitelj Opće bolnice Varaždin raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme  m/ž

i upućivanje na specijalizaciju

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućuje na specijalizaciju iz:

-       anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj

-       hitne medicine – 2 izvršitelj

-       ortopedije i traumatologije – 1 izvršitelj

-       dječje i adolescentne psihijatrije – 1 izvršitelj

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine
 • položeni stručni ispit
 • aktivno znanje jednog stranog jezika

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 • Diploma Medicinskog fakulteta
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad ili potvrda iz koje je vidljivo da je predan zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad
 • Dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika
 • Domovnica
 • Životopis

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanja specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 • Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno čl.3.red.br.1.Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ 154/2008)
 • Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena studija (na dvije decimale)
 • Prijepis položenih ispita na studiju
 • Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana)
 • Dokaz o završenom poslijediplomskom studiju (doktorski studij-odslušan s položenim ispitima, odnosno magistarski studij-odslušan s položenim ispitima
 • Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC,SCI,SSCI  (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni „in extenso“ (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali radovi i sažeci (samo ako je pristupnik prvi autor).
 • Popis objavljenih radova
 • Dokaz o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • Potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima, brdsko-planinskim područjima RH i područjima posebne državne skrbi)
 • Potvrdu o radnom iskustvu

Nakon završene specijalizacije specijalizant ima obvezu rada u Općoj bolnici Varaždin u trajanju jednakom vremenu trajanja specijalizacije.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju općih uvjeta iz natječaja.

Nepotpune i nepravovaljane molbe neće se razmatrati niti će podnositelj nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.154/08).

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.154/08)  izbor specijalizanta će biti objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Bolnice (www.obv.hr) najkasnije          u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom bolnice.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u zatvorenoj kuverti,    s naznakom „Prijava za natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciju iz ____________“, na adresu: Opća bolnica Varaždin, 42000 Varaždin, Meštrovićeva bb.

Opća bolnica Varaždin

 

Događaji
13.02.2014
Dan bolesnika utemeljio je Papa Ivan Pavao II 1992. godine, ujedno je to i dan kad se slavi spomendan Blažene Djevice Marije Lurdske kojoj se bolesnici mole za ozdravljenje. 
Osnovni cilj obilježavanja Dana bolesnika je da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika te da im se osigura bolja zdravstvena skrb ali i zahvala svima koji vode brigu za oboljele te molba da uvijek povezuju stručnost i čovječnost.

13.02.2013
Dan bolesnika, koji je utemeljio papa Ivan Pavao II. sa željom da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika te da im se omogući bolja zdravstvena skrb, ove je godine obilježen i u OB Varaždin.

Sanacijska uprava
Sanacijski upravitelj opće bolnice Varaždin:
Mladen Smoljanec, mag.oec.
tel. 042/393-500
e-mail: msmoljanec@obv.hr

Zamjenik sanacijskog upravitelja:
Nenad Kudelić, dr.med.
tel. 042/393-608
e-mail: nkudelic@obv.hr

Pomoćnik sanacijskog upravitelja za pravne poslove:
Tomislav Vrhovec, dipl.iur.
tel. 042/393-152
e-mail: tomislav.vrhovec@bolnica-novimarof.hr

Pomoćnica sanacijskog upravitelja za financijsko poslovanje
Karmen Verteš, dipl.oec.
tel. 042/393-503
e-mail: karmen.vertes@obv.hr

Pomoćnica sanacijskog upravitelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor:
Dubravka Dobec Gorenak, dr.med.,
tel. 042/393-329
e-mail: ddobec@obv.hr

Pomoćnica sanacijskog upravitelja za sestrinstvo - Glavna sestra:
Nevenka Ivek, dipl.med.sestra,
tel. 042/393-505
e-mail: nivek@obv.hr

Tajnica sanacijskog upravitelja:
Jadranka Skupnjak
tel. 042/393-501
e-mail: bolnica@obv.hrKontakt info
Ivana Meštrovića b.b.
42000 Varaždin
Tel: 042/393-000
e-mail: bolnica@obv.hr
Brzi linkovi