Brinemo o vama...

Opća bolnica
Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin

042 393 000

Informacije o odjelima

Služba za produženo liječenje
i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2
42220 Novi Marof

042 406 201

Informacije o odjelima

Služba za plućne bolesti i
TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42244 Klenovnik

042 390 200

Informacije o odjelima

Karta bolničkog kruga

Stanje zaliha krvi na Odjelu za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin

Zahvaljujemo se na darovanim dozama krvi!

Prevelike zalihe

Premale zalihe

A+
A-
O+
O-
B+
B-
AB+
AB-