Jedinica za centralno naručivanje pacijenata smještena je u prizemlju zgrade internističkog odjela, lijevo od glavnog ulaza. Na planu bolnice zgrada ima oznaku 1.

Za svaku narudžbu pacijent mora imati valjanu uputnicu izdanu od lječnika obiteljske medicine.

Radno vrijeme PON - PET od 7 do 15 h

Kako se naručiti?

Naručite se online putem obrasca

Obrazac za narudžbe nalazi se u desnom djelu stranice. Obavezna polja označena su zvjezdicom, stoga pažljivo popunite obrazac da bi zahtjev s potrebnim skupom podataka stigao do nas.

Narudžbu za Vas može obaviti Vaš liječnik obiteljske medicine putem e-Narudžbe. Takva narudžba sjeda na listu čekanja u bolničkoj ustanovi, a potvrdu o narudžbi izdaje liječnik osobno nakon što Vas naruči.

Pacijent koji treba narudžbu može doći osobno na šalter centralnog naručivanja ili poslati svoju uputnicu po osobi od povjerenja koja će za njega napraviti narudžbu.

Za narudžbe e-mailom koristite jednu od navedenih adresa: [email protected] ili [email protected]

U e-mailu navesti obavezne podatke: ime i prezime, datum rođenja, MBO ili OIB, potvrdu o izdanoj e-uputnicu ili kopiju uputnice. U slučaju nedostatnih podataka narudžbu neće biti moguće izvršiti. Potvrda o narudžbi će u roku od 5 - 8 radnih dana biti dostavljena natrag na Vašu adresu elektroničke pošte. 

Za telefonsku narudžbu pacijent (042/393 508) mora imati elektroničku uputnicu(eUputnica) i zdravstvenu iskaznicu koja je potrebna za identifikaciji pacijenta i dohvat elektroničke uputnice iz sustava. Telefonske narudžbe se obavljaju isključivo radnim danom u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

 

LISTE ČEKANJA