Parkiranje

Gdje mogu parkirati prilikom dolaska u bolnicu?

Za vrijeme korištenja zdravstvene skrbi ili dolaska u posjetu u Bolnicu, na lokaciji Varaždin, parkirati možete na vanjskom parkiralištu. Ulaz je s ulice Ivana Meštrovića, a koncesionar naplaćuje po istoj cijeni kao i ostala parkirališta u gradu. Ako ste teško pokretni, a dovoze Vas osobnim automobilom, može se s njim ući u krug Bolnice, ali je potrebno isti napustiti u roku od 15 minuta. U protivnom se plaća 20 kn/sat.  Za vrijeme dolaska  u Bolnicu, na lokaciji Novi Marof, parkirati možete na vanjskom parkiralištu, odnosno na lokaciji Klenovnik na vanjskom i unutarnjem parkiralištu. Ta parkirališta  se ne naplaćuju.

Naručivanje i pregled

Što trebam donijeti sa sobom na pregled ili pretragu?

Za pregled u specijalističkim ambulantama ili obavljanje dijagnostičkih pretraga, potrebna je:

  • uputnica/e-uputnica,
  • iskaznica obveznog zdravstvenog osiguranja,
  • iskaznica dopunskog osiguranja, ako ju posjedujete,
  • osobni dokument sa slikom;

Potrebno se naručiti za preglede u svim specijalističkim ambulantama. Dužina čekanja na pregled ili pretragu različita je, ovisno o dužini liste za pojedine preglede/pretrage.

Smještaj roditelja koji je u pratnji djeteta

Da li mogu biti smješten/a uz svoje dijete u toku hospitalizacije?

Kako bi doživljaj smještaja u Bolnici bio što manje traumatičan za dijete, omogućava se  smještaj roditelja u slijedećim slučajevima:

  1. Majka koja doji dijete ima besplatni smještaj u sobi s djetetom.
  2. Roditelj u pratnji djeteta, bilo koje dobi, sa poteškoćama u psihomotornom razvoju ima pravo na besplatan smještaj u sobi s djetetom.
  3. Majka djeteta dojenačke dobi koja ne doji svoje dijete, odnosno, roditelj uz  predškolsko dijete može biti u pratnji uz plaćanje  smještaja 150 kn/dan.

Roditelji, iz prethodne tri kategorije, koji nisu iz nekog razloga odabrali smještaj, i roditelji ostale djece hospitalizirane u Bolnici, mogu boraviti tijekom dana uz dijete, poštujući pravila o kućnom redu.

Posjete

Da li postoje ograničenja vezana uz posjete?

Pacijenta neka posjete najviše dvije osobe istovremeno. Prije i nakon posjete, trebalo bi oprati ili dezinficirati ruke, te se zadržavati samo uz krevet pacijenta, ali ne sjedati na isti. Na nekim odjelima ili kod nekih pacijenata iz zdravstvenih razloga, posjete mogu biti ograničene na jednog posjetitelja, na nekoliko minuta ili privremeno ukinute.

Prijevoz pacijenata

Da li imam pravo na prijevoz sanitetom?

Ako se u toku boravka u našoj ustanovi, javila potreba da Vas se preveze u neku drugu ustanovu radi dijagnostičkog/terapijskog zahvata, pregleda ili premještaja, isti će se organizirati uz odgovarajuću pratnju vozilom hitne pomoći. Prilikom otpusta kući, sobni liječnik odlučuje na temelju „Pravilnika o sanitetskom prijevozu“ da li imate pravo na prijevoz sanitetom, te će isti osoblje u dogovoru s Vama i naručiti. Ako ne postoji  zdravstveni razlog za prijevoz sanitetom prilikom otpusta kući, obitelj Vam je dužna organizirati prijevoz, pozivate taksi ili koristite sredstva javnog  prijevoza.

Preslika medicinske dokumentacije

Kako mogu zatražiti presliku medicinske dokumentacije?

Presliku medicinske dokumentacije te upute za izdavanje možete provjeriti na linku.

NAPOMENA: Postupak prikupljanja preslike medicinske dokumentacije traje 5 - 7 radnih dana.

Plaćanje zdravstvenih usluga

Kako se naplaćuje zdravstvena usluga?

Obvezno zdravstveno osiguranje dužne su imati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno. Ako ste korisnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje obveznog zdravstvenog osiguranja (HZZO), imate pravo na punu zdravstvenu zaštitu uz plaćanje participacije koja iznosi 20% od ukupnog iznosa računa za pruženu uslugu, ali s maksimalnim iznosom od 2000 kuna. Plaćanje možete izvršiti odmah u gotovini na mjestu pružanja zdravstvene zaštite ili na blagajni Bolnice: lokacija Varaždin (zgrada stare kirurgije broj 7, 1. kat), lokacija Novi Marof (prijemna kancelarija u zgradi dvorca), lokacija Klenovnik (glavna zgrada, Odjel računovodstva), putem Internet bankarstva ili općom uplatnicom na svim uplatnim mjestima, a u roku od 8 dana. Kompletnu zdravstvenu dokumentaciju dobivate kad platite u cijelosti zdravstvenu uslugu. Ako ste korisnik dopunskog zdrastvenog osiguranja HZZO-a i osiguravajućih kuća Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja zdravstveno osiguranje, Triglav osiguranje, Wiener osiguranje Viena Insurance Group, Uniqa osiguranje, Allianz Zagreb, Merkur osiguranje i Generali osiguranje oslobođeni ste plaćanja participacije. Ako ste strani osiguranik , Vaša EU iskaznica pokriva hitne intervencije, a sve ostalo plaćate odmah. Račun, odnosno, dokaz uplate prosljeđujete Vašoj osiguravajućoj kući, koja Vam zatim vraća dio ili sve troškove, ovisno o ugovoru koji imate sklopljeni.