Naslovnica Događaji 1. Dan bolničkih ljekarni

1. Dan bolničkih ljekarni

27.03.2024.
dan ljekarni

Ove godine se na inicijativu Europskog udruženja bolničkih farmaceuta (EAHP – European Association of Hospital Pharmacists) po prvi put obilježava 1. Dan bolničkih ljekarni, 27. ožujka. Dan je osmišljen kako bi se istakla važnost i proslavio rad bolničkih ljekarni. Ovaj dan obilježit će svi bolnički ljekarnički timovi koji uključuje magistre farmacije,farmaceutske tehničare I administrativno osoblje.

Bolničke ljekarne imaju važnu ulogu u osiguranju ispravnog funkcioniranja zdravstvenih sustava pravodobnim pristupom odgovarajućim i sigurnim lijekovima i medicinskim proizvodima uz visokokvalitetnu farmaceutsku skrb. Osoblje koje radi u bolničkim ljekarnama također je sve više prisutno na odjelima i na sučeljima skrbi, što ne samo da poboljšava ishode liječenja pacijenata, u odnosu na polifarmaciju i adherenciju, već dovodi i do smanjenja troškova unutar zdravstvenog sustava.

Bolnička ljekarna Opće bolnice Varaždin od 1956. g ima status samostalnog odjela ,a u današnju zgradu preseljena je 1971.godine. Prostor je vec tada bio opremljen prema propisima „dobre proizvođačke prakse“ i omogućio razvoj djelatnosti farmaceutske tehnologije. Od 2009. godine , među prvima u državi,  u posebno opremljenim prostorima ljekarne izrađujemo  u aseptičkim uvjetima antineoplastike kako bi se osigurala najsigurnija terapija za bolesnike te zaštita osoblja i okoliša.

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. uskoro će krenuti obnova i proširenja Laboratorija za izradu parenteralnih otopina gdje će se u suvremeno opremljenim prostorijama pripremati parenteralna terapije za svakog pojedinog bolesnika pod stručnim nadzorom.

Također, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026. uvodi se Sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica. U bolničkoj ljekarni pregledati će  se cjelokupna terapija koju pacijent uzima, provjeriti interakcije, kontraindikacije, potencijalne alergije na lijekove te se upozoriti odjel na očekivane nuspojave lijeka. Poseban uređaj (robot) pakira lijekove u monodozna pakiranja koja sadrže podatke o pacijentu.Ciljevi ovog sustava su  poboljšanje kvalitete i svrsishodnosti zdravstvenog sustava ,poboljšanje farmakoekonomskih pokazatelja mogućnost preraspodjele ušteđenih sredstava,povećanje sigurnosti pacijenta, prevencija medikacijskih pogrešaka,  poboljšanje ukupnih ishoda liječenja,smanjenje vremenskog opterećenja rada medicinskih sestara na odjelu te ciljano usmjeravanje na skrb o pacijentima.

U Općoj bolnici Varaždin djeluju bolničke ljekarne na lokaciji Varaždin, Klenovnik I Novi Marof. Ukupno je zaposleno 7 magistri farmacije, od toga 1 specijalist kliničke farmacije, 2 specijalista farmaceutske tehnologije, 3 specijalizanta kliničke farmacije I  14 farmaceutskih tehničara za sve tri lokacije.

Pružanjem savjeta o izboru, doziranju i putu primjene lijekova, kao i provjeravanjem i upozoravanjem na interakcije i nuspojave u multidisiciplinarnoj suradnji s medicinskim zdravstvenim radnicima, klinički farmaceut ima zadaću osigurati prevenciju medikacijskih pogrešaka I optimizaciji terapije u cilju osiguranja boljih ishoda liječenja I povećanja sigurnosti bolesnika.

Članovi smo I predsjednici bolničkih Povjerenstva za lijekove, za nadzor I upotrebu opioida, za upotrebu antibiotika I Povjerenstva za kvalitetu u sklopi kojih u suradnji sa drugim zdravstvenim osobljem svakodnevno usko surađujemo .

Od početka 2024 godine farmaceut je član Tima za upravljanje antimikrobnom terapijom . Klinički farmaceut u timu za upravljanje antimikrobnom terapijom (A-tim) multidisciplinarnom suradnjom doprinosi racionalizaciji upotrebe zadnje linije antibiotika (antibiotici rezerve) koji se koriste kada drugi antibiotici više ne djeluje,smanjenju razvoja rezistencije i bolničkih troškova.  Glavni članovi A-tima su liječnik infektolog kao voditelj tima, liječnik klinički mikrobiolog i klinički farmaceut.

Bolničke ljekarne ključne su za pružanje rješenja u teškim okolnostima poput nestašice lijekova i medicinskih proizvoda. Neophodno je istaći I da su bolničke ljekarne bile ključne u borbi protiv pandemije COVID-19.