Naslovnica Događaji 11. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“

11. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“

15.06.2022.

11. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“

09.06.-12.06.2022. održan je u Opatiji 11. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem „Sestrinstvo bez granica“. Sudjelovala su 33 sestrinska društva.

Tema kongresa je bila utjecaj digitalizacije na sestrinsku profesiju, unapređenje sestrinske prakse, zakonska regulativa i obrazovanje medicinskih sestara te medicinske sestre i tehničari kao radna snaga.

Doprinos sa svojim radovima i aktivnim sudjelovanjem u stručnim društvima dale su i medicinske sestre Opće bolnice Varaždin prezentacijom sedam radova i sudjelovanjem u plenarnom predavanju. U ime Opće bolnice Varaždin na okruglom stolu sudjelovala je Predsjednica podružnice Hums-a u OB Varaždin, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Anica Sekovanić na temu“ Radna snaga-medicinske sestre i tehničari“.

Ispred Odjela za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor aktivno su sudjelovale: Ksenija Strelec sa radom na temu „Sestra za kontrolu bolničkih infekcija u digitalnom dobu“, Mihaela Zidarić Horvat sa radom „Utjecaj digitalizacije na kvalitetu sestrinske prakse“ te Snježana Puzak „Etičke dileme medicinskih sestara proizišle iz rizika od neadekvatne zdravstvene skrbi uslijed nedostatnih resursa“.

Temu „Suočavanje sa izazovima u komunikaciji i zbrinjavanju pacijenata na ORL odjelu u OB Varaždin za vrijeme pandemije Covid-19“ prezentirale su Ivana Habek Brezovec, Gordana Jalšovec i Mirjana Novotny.

Iz Odjela za okulistiku i optimetriju  naša dugogodišnja članica HUMSA-a sestra Snježana Šobak  se predstavila radom „Uloga mentora u edukaciji medicinskih sestara/tehničara“, a sestra Ljubica Fiškuš Predsjednica nadzornog odbora HUMS-a sa radom „Život sa tugom i boli nakon životnog gubitka“. Iz Službe za ginekologiju i opstetriciju sestra Anita Gabud je prezentirala  istraživanje na temu  „Kvaliteta života nakon poroda- utjecaj nelagode prisutne u puerperiju.“

Predavanja su bila podijeljena prema stručnim društvima gdje se mogla izabrati tema od osobnog interesa, obogatiti znanje, razmijeniti iskustvo te obnoviti i steći novo poznanstvo. Ujedno je to bio i 95. rođendan HUMS-a, najstarije nacionalne udruge sestara.

Predsjednica podružnice HUMS-a u OB Varaždin

Anica Sekovanić, mag.med.techn.