Naslovnica Događaji Dodjela akreditacijskih certifikata za kvalitetu i sigurnost pacijenata Općoj bolnici Varaždin

Dodjela akreditacijskih certifikata za kvalitetu i sigurnost pacijenata Općoj bolnici Varaždin

27.09.2022.

05. i 06. srpnja 2022. provedeni je akreditacijski audit za sustav kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenata u Općoj bolnici Varaždin, te je kao rezultat istog održana 22.09.2022. svečana dodjela...

05. i 06. srpnja 2022. provedeni je akreditacijski audit za sustav kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenata u Općoj bolnici Varaždin, te je kao rezultat istog održana 22.09.2022. svečana dodjela:

  • Akreditacijskog certifikata koji potvrđuje da je ustanova usklađena sa zahtjevima  International Accreditacion Standars for Healthcare Organizations V5.0
  • Certifikata sustava upravljanja kvalitetom kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja usklađen s ISO 9001:2015, certifikat vrijedi za područje bolničke i specijalističke ambulantne usluge na sekundarnoj razini te za izobrazbu studenata i đaka zdravstvenih škola i studija
  • Certifikata sustava upravljanja kvalitetom kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja usklađen s EN 15224:2016, certifikat vrijedi za područje bolničke i specijalističke ambulantne usluge na sekundarnoj razini te za izobrazbu studenata i đaka zdravstvenih škola i studija
 
 
 

Akreditaciju ustanove je provela vanjska akreditacijska kuća: American Accreditation Commission International (AACI).

Ovo je potvrda zadovoljenja standarda koji se odnose na uspostavu sustava kvalitete i razvoja kulture sigurnosti u ustanovi te obvezi daljnjeg rada u tom smjeru i stalnog napretka.

Postignuti uspjeh rezultat je predanog rada svih  zaposlenika Opće bolnice Varaždin.