Naslovnica Događaji Međunarodni kongres 25. dani psihijatrijskog društva HUMSA-a

Međunarodni kongres 25. dani psihijatrijskog društva HUMSA-a

15.05.2019.

Predstavnice Opće bolnice Varaždin Odjela za psihijatriju, naše kolegice: Anita Hrgar, bacc.med.techn., Vesna Vodopija,bacc.med.techn...

Predstavnice Opće bolnice Varaždin Odjela za psihijatriju, naše kolegice: Anita Hrgar, bacc.med.techn., Vesna Vodopija,bacc.med.techn. i Nevenka Bahun ,med.sestra, kao aktivni sudionici, prezentacijom uz poster NEFORMALNI NJEGOVATELJI OSOBA SA DEMENCIJOM predstavile su našu psihijatriju na „Međunarodnom kongresu 25. dani psih. društva HUMSA“ na Brijunima.