Naslovnica Događaji Mliječna staza 2021

Mliječna staza 2021

14.09.2021.

Medicinske sestre i primalje iz Opće bolnice Varaždin, Službe za ginekologiju i opstetriciju pridružile su se 11.rujna. 2021. godine UNICEF-ovoj humanitarnoj akciji Mliječna staza koja se održavala od 3. rujna do 12. rujna - Skupljaj kilometre i podrži djecu sa teškoćama u razvoju.

Kako bi se razvijala i napredovala, djeca s teškoćama trebaju stalnu stručnu podršku. U Hrvatskoj veliki broj djece s teškoćama nema pristup potrebnim uslugama, a bez njih nemaju odgovarajuću priliku za razvoj svojih potencijala i snova te sudjelovanje u životu svojih zajednica. 

Cilj humanitarna akcija Mliječna staza je podrška kod uspostavljanja i unaprjeđenja usluga dnevnog boravka te psihosocijalna podrška i kvalitetni programi podrške za roditelje djece s teškoćama tamo gdje tih usluga nema ili su teže dostupne. 

Ove je godine utrka bila virtualna, inkluzivna i nacionalna, a odvijala se uz pomoć mobilne aplikacije AtlasGO preko koje su se sudionice prijavile i pružile podršku djevojčicama i dječacima s teškoćama.