Naslovnica Događaji Prisustvovanje na 9. Kongresu Hrvatskog torakalnog društva, 10-13.04.2019.

Prisustvovanje na 9. Kongresu Hrvatskog torakalnog društva, 10-13.04.2019.

13.04.2019.

Medicinske sestre/tehničari Opće bolnice Varaždin, Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik...

Medicinske sestre/tehničari Opće bolnice Varaždin, Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, sudjelovale su i ove godine na 9. Kongresu Hrvatskog torakalnog društva, održanog od 10-13. travnja u Zagrebu.

Glavne teme sestrinskog dijela Kongresa bile su:

  • mogućnosti kontinuiranog poboljšanja u zdravstvenoj njezi,
  • multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi,
  • holistički pristup plućnom bolesniku,
  • izazovi u sestrinskoj praksi.

Sestre/tehničari Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik, Kongresu su prisustvovali kao slušači, ali i aktivno sa predavanjem „ Holistički pristup bolesniku na dugotrajnoj mehaničkoj potpori disanja- prikaz slučaja“  čiji su autori Tajana Gamilec, bacc.med.techn.  i Sanja Friščić, bacc.physioth.

 

Mirjana Geci, dipl.med.techn.