Naslovnica Događaji Simpozij o suvremenom zbrinjavanju kroničnih rana kod kirurškog bolesnika, Osijek, 27. i 28.09.2018.

Simpozij o suvremenom zbrinjavanju kroničnih rana kod kirurškog bolesnika, Osijek, 27. i 28.09.2018.

12.10.2018.

Izvještaj sa sudjelovanja na stručnom skupu u Osijeku

Dana 27. i 28. rujna ove godine, održao se Simpoziju o suvremenom zbrinjavanju kroničnih rana kod kirurškog bolesnika u organizaciji HUR-a i HUMS-a, a aktivno su sudjelovale kolegice i kolega iz naše ustanove.

         Tijekom simpozija slušale su se brojne teme iz područja tretmana kroničnih rana, prijevoju, procesima cijeljenja, debridmanu, primjeni obloga za pojedine vrste i kategorije rana. Najviše dojmova ostavilo je predavanje dr. Marinka Filipović koji je u svojem radu i izlaganju stvarno detaljno i slikovito prikazao i opisao sam postupak nekrektomije u vaskularnih pacijenata, kao dobar temelj za brže zacjeljivanje rana i oporavak bolesnika.

         Uz Dragana Behina, pedstavnika Odjel za opću, vaskularnu, plastičnu, estetsku  i rekonstruktivnu  kirurgiju, na ovom simpoziju bile su aktivne kolegice sa Odjela za abdominalnu kirurgiju, Kanjir Dajana i Valentina Vincek, sa temom „ Cijeljenje kirurške rane uz pomoć suvremenih obloga“, gdje su detaljno prikazale slučaj pacijentice na odjelu kod koje su primijenile suvremene obloge u cijeljenju rane, slikovito to dokumentirale i odlučile to prezentirat na ovom stručnom simpoziju.

         Uz brojna predavanja,organizirane su i radionice o samim primjenama obloga na razne vrste rane, gdje smo dobili detaljnije informacije o karakteristikama samih obloga i način njihova djelovanja.Uz ove radionice vrlo korisna je bila i radionica o primjeni i prednostima terapije negativnog tlaka  (NPWT) kod liječenja kronične rane.

        Na kraju službenog dijela, upoznali smo se sa organizatorima ovog simpozija, koji su izrazili želju da sljedeći simpozij bude organiziran u našem gradu.

 

 

VMT Dragan Behin