Naslovnica Događaji Trijažni tečaj “Edukacijske vježbe za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine“

Trijažni tečaj “Edukacijske vježbe za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine“

06.12.2022.

Objedinjeni bolnički hitni prijem OHBP je centralno mjesto u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za hitni prijem, dijagnostiku i liječenje bolesnika. U OHBP se vrši trijaža kojom se determinira hitnost problema i procjenjuje dozvoljeno i očekivano vrijeme čekanja na početak pregleda. Trijažu vrše med.sestre/tehničari u OHBP koji su prošli edukaciju za trijažnu  u djelatnosti hitne medicine. Jedan dio djelatnika već ima položeni ispit i licencu za rad u OHBP koja se mora obnavljati svake tri godine.

Dana 03. i 04.12.2022. god. u Općoj bolnici Varaždin je bio organiziran tečaj za 30 polaznika koji rade u OHBP. Tečaj suvodili licencirani instruktori Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Djelatnici su uspješno prošli ispit i edukaciju i nadogradili svoje znanje za pružanje zdravstvene skrbi bolesnicima na hitnom bolničkom prijemu.