Naslovnica Događaji Uhvati ritam

Uhvati ritam

02.11.2021.

Dana 28. i 29. listopada 2021.god. održan je stručni skup pod nazivom „Uhvati ritam“ na kojem je sudjelovao Tim za kontrolu bolničkih infekcija OB Varaždin (Nina Novak Fumić, Ksenija Strelec, Slađana Dukarić Leverić).

Stručni skup baziran je na dvije teme: upotreba dezinficijensa u zdravstvu te trenutna epidemiološka Covid-19 situacija.

Prezentirana su nova saznanja na području primjene dezinficijensa, te temelji na kojima treba bazirati izbor dezinficijensa koji svojim karakteristikama zadovoljava kriterije za upotrebu u zdravstvu. Prezentirano je izvješće o toksičnosti dezinficijensa koji se neprimjereno koriste.

Održan je kviz među sudionicima iz područja bolničkih infekcija na kojem Tim za kontrolu bolničkih infekcija OB Varaždin osvojio 2. mjesto.

Održana je panel debata na temu Covid-19 bolesti, cijepljenja te iskustva bolnica diljem RH u kriznoj situaciji zbog Covid -19 bolesti.

                                                                           Tim za kontrolu bolničkih infekcija OB Varaždin