daniotvorenihvrata

16.05.2019.

Dani EU projekata pod nazivom "Ciljevi i promicanje horizontalnih politika EU projekata Opće bolnice Varaždin" održani su u četvrtak, 16. svibnja 2019. godine u predvorju zgrade Interne Opće bolnice Varaždin.

Projekti „Izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“, „Uspostave objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin“ i „Izgradnje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof“ sufinanciraju se bespovratnim sredstvima Europske unije, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 8 – Socijalno uključivanje i zdravlje.

Četiri projekta energetske obnove zgrada „Energetska obnova zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin“, „Energetska obnova zgrade poliklinike“ i „Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rentgena“ u Varaždinu te „Energetska obnova zgrade paviljon, ležaona i laboratorij Opće bolnice Varaždin“ u Klenovniku sufinanciraju se bespovratnim sredstvima Europske unije, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 4 – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Na samom događaju bile su prisutne udruge civilnog društva iz područja zdravstva; Društvo multipleskleroze Varaždinske županije, Invalidsko društvo ”ILCO” Varaždin, Mammae klub Varaždin, Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije, Društvo distrofičara, invalida cerebralne paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Klub laringektomiranih Varaždinske županije, Udruga oboljelih i liječenih od karcinoma pluća ”KAJ SAD”?, Udruga savjetovališta ”Uz tebe sam” kao i Udruga umirovljenika zdravstva Varaždin.

Opća bolnica Varaždin je međuostalim i putem Službe za projekte i fondove EU ponudila suradnju članovima udruga civilnog društva iz područja zdravstva putem mrežnog mjesta u vidu postavljanja upita kao i sugestija.