Naslovnica EU Fondovi Članci o projektu izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije Radni sastanak s predstavnicima civilnih društava Varaždinske županije iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Radni sastanak s predstavnicima civilnih društava Varaždinske županije iz područja zdravstva i socijalne skrbi

26.02.2019.

U okviru „Projekta izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“ u utorak, 26. veljače 2019., održan je radni sastanak s predstavnicima civilnih društava Varaždinske županije iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

Opći cilj projekta je povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj poboljšanjem pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji, a svrha smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin. Ukupna vrijednost projekta je 49.962.500 kuna, a sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Projekt se provodi od 6. rujna 2016. do 6. lipnja 2020. godine. Sam projekt sadrži element usluge provedbe aktivnosti promicanja horizontalnih politika – ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije koji podrazumijeva edukaciju zaposlenika Opće bolnice Varaždin na radnom mjestu o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji.

Na radnom sastanku s predstavnicima civilnih društava ravnatelj Opće bolnice Varaždin, Nenad Kudelić, dr. med., uvodno je istaknuo da se važnost ovog projekta ne očituje samo u izgradnji nove zgrade i nabavci opreme, već i u edukaciji djelatnika i pučanstva, te dodao da su svijet i Europska unija, pa tako i Hrvatska prepoznali važnost liječenja pacijenata putem dnevnih bolnica.

„Mi smo odavno prepoznali važnost liječenja pacijenata putem dnevne bolnice i danas se, više od polovice pacijenata, koji se liječe u bolnicama, liječe putem dnevnih bolnica. Ako imate velik broj pacijenata koje liječite na takav način, morate osigurati adekvatne prostore. To je prepoznala Republika Hrvatska i omogućila bolnicama poput nas da se prijave na ovaj program i da putem EU fondova financiraju gradnju i opremanje dnevnih bolnica“, rekao je ravnatelj Kudelić.

U sklopu projekta je provedeno i anketno ispitivanje korisnika usluga Opće bolnice Varaždin kako bi se dobio uvid u postojeće stanje te utvrdile teme za buduće edukacije djelatnika u dnevnim bolnicama/jednodnevnim kirurgijama. Ispitanici su većinom pokazali zadovoljstvo liječenjem u Općoj bolnici Varaždin. Većina ih smatra da se zdravstveno osoblje prema njima odnosi ljubazno, odnosno izuzetno ljubazno, a niti jedan nije smatrao da su se liječnici i medicinske sestre/tehničari prema njima odnosili neljubazno. Većina ispitanika ima potpuno povjerenje u zdravstveno osoblje.

Na radnom sastanku predstavnika Opće bolnice Varaždin s predstavnicima civilnih društava bio je i zamjenik župana Robert Vugrin koji je izrazio zadovoljstvo rezultatima provedenog ispitivanja prema kojima bi skoro 90 % ispitanika preporučilo liječenje u Općoj bolnici Varaždin, ali i koliko je važno koristiti dugogodišnje iskustvo udruga u pripremi budućih edukacija zdravstvenih djelatnika bolnice.

„Pored rezultata provedenog ispitivanja, nužno je dobiti i povratnu informaciju od ljudi koji su i izvan bolnice u redovitom kontaktu s pacijentima. Neke od bitnih tema na koje treba obratiti pozornost su svakako psihološka pomoć pacijentima, kako se nositi s bolešću, ostvarivanje komunikacije s gluho-slijepim osobama, ali i sam pristup i psihološka potpora prije same operacije. Dodatno smo bili upozoreni na važnost upoznavanja zdravstvenih djelatnika, a kroz njih i pacijenata, o postojanju udruga, koje im i nakon otpusta iz bolnice stoje na raspolaganju“, naglasio je zamjenik župana Vugrin.

Predstavnici civilnih društva na sastanku iznijeli su niz prijedloga kako mogu pomoći u edukativnim radionicama zdravstvenih djelatnika, ali i iskustva svojih članova sa zdravstvenim sustavom. Na sastanku su bili: Ivan Vujec kao predstavnik Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Irena Vrdoljak i Andrea Miter kao predstavnice Društva multiple skleroze Varaždinske županije, Dražen Vincek kao predstavnik Hrvatske udruge leukemija i limfomi, Stjepan Borovec i Mijo Pokos kao predstavnici Kluba laringektomiranih Varaždinske županije, Andreja Macan kao predstavnica udruge Ludbreško sunce Udruga za osobe s invaliditetom, Mirko Andrašek kao predstavnik Zajednice udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Varaždinske županije, Marija Hrašćanec kao predstavnica Mammae klub Varaždin - Udruga žena operiranih na dojku, Jelena Čondor i Dario Poje kao predstavnici Udruge gluhoslijepih osoba Varaždinske županije i Marina Kereša kao predstavnica Udruga savjetovališta "Uz tebe sam".