Datum objave: 10. 10. 2019.

U Varaždinu je 10. rujna 2019. održana početna konferencija projekta „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin“ financiranog iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema  u Općoj bolnici Varaždin“, iznosi 19.954.875,00  kn, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 14.000.000,00 HRK, odnosno 70,31%. Preostali iznos od 29,69 %  osigurava Korisnik od čega mu 60% prihvatljivih troškova, odnosno 3.547.050,00 HRK dodjeljuje Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. 

Projekt je financiran putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti“, referentne oznake KK.08.1.1.03.

 

Prihvatljive prijavitelje odredilo je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. – 2020. i prethodno spomenutom Nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj. Među njima je bila i Opća bolnica Varaždin, koja je nakon provjere prijavljenog projekta od prihvatljivog postala uspješni prijavitelj.

 

Realizacijom ovog projekta doći će do izgradnje zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema omogućavajući smještaj hitnih prijemnih ambulanti - interne,  kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije na jednom mjestu, što  poboljšava zdravstvenu zaštitu, omogućuje provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite te usklađen i funkcionalno povezani objedinjen hitni bolnički prijem uz druge grane medicine Opće bolnice Varaždin.

Takva organizacija rada dovest će do učinkovitije i kvalitetnije zdravstvene skrbi za bolničke pacijente, a boljoj skrbi pacijenata pridonijeti će i osiguravanje nove i tehnološki suvremene medicinsko-tehničke opreme u novo nastalim prostorima.

Projekt izgradnje i opremanja hitnih prijemnih ambulanti - interne,  kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije u Općoj bolnici Varaždin doprinijet će racionalizaciji poslovanja djelatnosti hitne medicine i istodobno osigurati izvrsnost u zbrinjavanju hitnih pacijenata te poboljšati uvjeti rada za zaposlenike.

 

Prostori objedinjenog hitnog bolničkog prijema nalazit će se u jedinstvenom objektu zajedno s dnevnom bolnicom / jednodnevnom kirurgijom.