Naslovnica EU Fondovi Projektne edukacije Novi Marof Prva edukacija: „Pravilan pristup palijativnom pacijentu i njegovoj obitelji“

Prva edukacija: „Pravilan pristup palijativnom pacijentu i njegovoj obitelji“

19.02.2018.

U okviru projekta „Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof“ KK.08.1.2.01.0003...

U okviru projekta „Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof“ KK.08.1.2.01.0003 koji se provodi u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Opće bolnice Varaždin, provodi se edukacija svih zaposlenika Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Marof o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji na radnom mjestu.

Tijekom prvog predavanja pod naslovom: „Pravilan pristup palijativnom pacijentu i njegovoj obitelji“ palijativna skrb prikazana je kao proces usmjeren na postizanje najbolje moguće kvalitete života pacijenta i članova njegove obitelji kroz olakšanje patnje, kontrolu simptoma i povrat životnih funkcija uz poštovanje osobnih, kulturnih, religijskih i etičkih vrijednosti. Pravilan pristup uključuje sve djelatnike Ustanove počevši od portirne i „prvog dojma“ kojeg stječe palijativni pacijent i njegova obitelj ulaskom u Bolnicu preko prijemne ambulante do liječnika, medicinskih sestara i ostalog osoblja na bolničkom odjelu do osoblja koje je zaduženo za brigu o preminulom. O navedenom govori i Vijeće Europe te preporučuje:“ svi radnici u zdravstvu moraju pouzdano vladati osnovnim principima palijativne skrbi i biti sposobni primjenjivati ih u praksi“. Tijekom predavanja razjašnjeni su pojmovi: palijativna skrb, palijativni i terminalni bolesnik, predložene su smjernice za ispravan pristup pacijentu i njegovoj obitelji te prezentirani primjeri dobre prakse koja bi se mogla implementirati u budućnosti. Zaposlenici su upoznati sa pojmom „logoterapija – terapija traženja smisla“ Viktor. E. Frankla, kao relativno novog pravca koji će osoblju koje skrbi za palijativne pacijente i njegovu obitelj poslužiti kao način uspješnije skrbi.