Radionice

Svaki projekt koji sufinancira Europska unija potrebno je da doprinosi jednakim mogućnosti kao što je u „Projektu izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin“ gdje je provedena aktivnost promicanja horizontalnih politika – ravnopravnost žena i muškaraca i zabrana diskriminacije.

Dana 21., 22. i 23. svibnja 2019. godine održano je pet radionica na temu „Ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije“ u trajanju po tri sata, na kojima je sudjelovalo ukupno 31 zdravstvenih djelatnika zaposlenika Opće bolnice Varaždin.

Radionice su bile interaktivne te su u sklopu radionica sudionicima predstavljeni rezultati ispitivanja koji su provedeni u studenom i prosincu 2018. godine, među pacijentima o ravnopravnosti spolova te zadovoljstvu pacijenata u Općoj bolnici Varaždin.

 Tako osmišljene radionice za cilj imaju edukaciju o suzbijanju diskriminacije i osjetljivosti za probleme skupina u nepovoljnom položaju, zakonodavni okvir uređenja načela ravnopravnosti spolova, ostvarivanje načela ravnopravnosti, praksa europskih sudova po pitanju ravnopravnosti spolova, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, ravnopravnost spolova u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom u zdravstvu, rezultati ispitivanja javnog mijenja po pitanju ravnopravnosti spolova i oblicima diskriminacije.

            Na temelju 1000 (tisuću) provedenih upitnika, zaključak je da su ispitanici uglavnom upoznati sa osnovnim načelima i propisima koji se tiču ravnopravnosti spolova i zabrane diskriminacije, te je većina njih upoznata s institutom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Na pitanja koja su vezana uz ravnopravnost žena i muškaraca koji su zaposlenici zdravstvene ustanove, ispitanici smatraju da su zaposlenici ravnopravni te ne uvažavaju nečije mišljenje s obzirom na spol. S tog osnova zaključeno je da, kada je u pitanju ravnopravnost žena i muškaraca koji su zdravstveni zaposlenici, ispitanici većinom ne rade razlike s obzirom na spol. Ujedno ispitanici smatraju da je glavni razlog prepreke u provedbi politike jednakosti žena i muškaraca nedostatak interesa u društvu za pitanje jednakosti žena i muškaraca, a većina ispitanika mišljenja da bi trebalo stvoriti jednake uvjete napredovanja žena i muškaraca kako bi se postigla ravnopravnosti u svim segmentima društva.

            Anketiranje je provedeno u Općoj bolnici Varaždin, na sljedećim odjelima: Služba za ginekologiju i opstetriciju, Služba za interne bolesti, Odjel za urologiju, Služba za kirurške bolesti, Odjel za neurologiju, Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Odjel za transfuzijsku medicinu, Odjel za radiologiju te Odjel za oftalmologiju i optometriju, u čekaonicama navedenih odjela, a ispitanici su bili isključivo punoljetne osobe.

Rezultati ispitivanja o zadovoljstvu pacijenata u Općoj bolnici Varaždin, na temelju uzorka od ukupno 250 (dvjesto pedeset) ispitanika koji su odgovorili na pitanja sadržana u upitniku, od kojih je skoro polovica ispitanika dobi starije od 60 godina, zaključeno je da su ispitanici većinom pokazali zadovoljstvo liječenjem u Općoj bolnici Varaždin.

Upitnik je proveden u prostorijama Opće bolnice Varaždin među pacijentima, na sljedećim odjelima: Služba za interne bolesti (100 upitnika), Odjel za urologiju (30 upitnika), Služba za kirurške bolesti (60 upitnika), Odjel za otorinolaringologiju (30 upitnika) te Odjel za oftalmologiju i optometriju (30 upitnika).

 

Vezano za odnos liječnika i medicinskih sestara/tehničara prema ispitanicima tijekom liječenja, većina ispitanika smatra da se prema njima odnose ljubazno, odnosno izuzetno ljubazno, dok niti jedan ispitanik nije smatrao da su se liječnici i medicinske sestre/tehničari prema njima odnosili neljubazno. Također, većina ispitanika istaknula je kako ima potpuno povjerenja u liječnike i medicinske sestre/tehničare.

U odnosu na obaviještenost, većina ispitanika smatra da su ostvarili pravo na obaviještenost o svojem zdravstvenom stanju, dijagnostičko/terapijskim postupcima i operativnim zahvatima, da je liječnik odgovorio na dodatna pitanja ispitanika, te da su dobili jasne i detaljne upute za pridržavanje terapije.

Svakako je važno istaknuti da bi, prema rezultatima provedenog ispitivanja, skoro 90% ispitanika preporučilo liječenje u Općoj bolnici Varaždin.

Slijedom navedenoga, iz rezultata upitnika proizlazi da je zadovoljstvo pacijenata uslugom liječenja u Općoj bolnici Varaždin na visokoj razini.

 

Radionica