Datum objave: 03. 02. 2023.

 

 

NAZIV PROJEKTA

Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti, UP.02.2.1.08.0017

 

O PROJEKTU

Pretilost je jedan od najvećih javnozdravstvenih problema i izazova današnjeg društva koji dovodi do mnogobrojnih kroničnih bolesti. Unatoč postojanju preventivnih programa i dalje se bilježi negativan trend u broju osoba koje pate zbog pretilosti, o čemu govori i činjenica da je čak 57,4% odraslih osoba u Hrvatskoj pretilo.

Projektom se želi osvijestiti građane o potrebi očuvanja zdravlja te ih potaknuti na mijenjanje promjenjivih životnih navika i sprječavanje čimbenika koji su uzrok pretilosti.

Ciljna skupina je stanovništvo svih dobnih skupina Varaždinske županije koji imaju potrebu informirati se i povećati znanje o programima prevencije pretilosti te se aktivno uključiti u unaprjeđenje kvalitete života zajednice kroz očuvanje zdravlja.

Projektne aktivnosti uključuju predavanja za studente na temu promocije zdravlja i prevencije pretilosti, radionice za opću populaciju na temu pravilne prehrane, radionice za opću populaciju na temu tjelesne aktivnosti, okrugle stolove i info dane na temu promocije zdravlja i prevencije pretilosti, sportsku manifestaciju. Također, snimit će se i emitirati tv spotovi, tv i radijske emisije, objavit će se novinski članci te će se izraditi i distribuirati letci i plakati o načinima prevencije pretilosti.

 

CILJEVI PROJEKTA

Povećati znanje i ojačati svijest stanovnika Varaždinske županije o značaju pretilosti te njenom utjecaju na zdravlje provedbom edukacijskih i promotivnih aktivnosti.

 

REZULTATI PROJEKTA

Viša razina znanja i svijesti stanovnika Varaždinske županije o prehrambenim navikama i stilu života te njihovom utjecaju na zdravlje i duljinu života.

Promjene prehrambenih navika i stila života stanovnika Varaždinske županije.

Očuvanje zdravlja i prevencija bolesti te poteškoća povezanih s pretilošću.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta: 419.608,48 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 419.608,48 HRK

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

23. svibnja 2022. godine - 23. studenog 2023. godine

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Damir Poljak, mag.soc.geront., e-pošta: [email protected] tel: (0)42/393-500

Violeta Prutki, mag pol., e-pošta: [email protected] tel: (0)42/393-608

 

POVEZNICE

 

UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA