Datum objave: 31. 03. 2014.

Evidencija nabave na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi