Datum objave: 02. 07. 2021.

Građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekata Opće bolnice Varaždin po grupama, Grupa 11. Sanacija štete Kuhinje i skladišta Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof