Datum objave: 06. 12. 2019.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga Nadzora radova energetske obnove zgrada Opće bolnice Varaždin, po grupama, za Grupu 1. Usluge Koordinatora II na Energetskoj obnovi zgrada poliklinike, psihijatrije,  mikrobiologije i rentgena u Varaždinu te zgrade paviljon, ležaona i laboratorij u Klenovniku