Datum objave: 01. 01. 2020.

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu i I. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu i II. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu

Odluka o III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu i III. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu i IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu

Odluka o V. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu i V. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu

Odluka o VI. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu i VI. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu

Odluka o VII. izmjenama i dopunama Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu i VII. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu

Odluka o VIII. izmjenama i dopunama Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu i VIII. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu

Odluka o IX. izmjenama i dopunama Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu i IX. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu

Odluka o X. izmjenama i dopunama Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu i X. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2020. godinu

Odluka o XI.Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Odluka o XI. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020. godinu i XII. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Odluka o XII. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020. godinu i XIII. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Odluka o XIII. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020. godinu i XIV. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Odluka o XIV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XV. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XVI. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XVI. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XVII. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XVII. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XVIII. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XVIII. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XIX. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XIX. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XX. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XX. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XXI. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XXI. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XXII. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XXII. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XXIII. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XXIII. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XXIV. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XXIV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XXV. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XXV. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XXVI. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu

Odluka o XXVI. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za poslovnu 2020.godinu i XXVII. Izmjenama i dopunama Plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu