Datum objave: 01. 01. 2021.

Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za poslovnu 2021. godinu i I. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju III. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju IV. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju V. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju VI. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju VII. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju VIII. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju IX. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju X. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XI. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XII. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XIII. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XIV. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XV. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XVI. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XVII. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XVIII. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XIX. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XX. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Odluka o usvajanju XXI. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu