Datum objave: 03. 08. 2021.

I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

VI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

VII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

IX. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

X. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XIII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XIV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XVI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XVII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XVIII. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XIX. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XX. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

XXI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu