Datum objave: 01. 01. 2018.

Plan nabave i sve njegove izmjene od 2018. godine, Opća bolnica Varaždin objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/