Datum objave: 30. 12. 2019.

Plan nabave i sve njegove izmjene Opća bolnica Varaždin objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/