Datum objave: 07. 01. 2021.

Plan nabave i sve njegove izmjene Opća bolnica Varaždin objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/