Datum objave: 05. 01. 2022.

Plan nabave i sve njegove izmjene Opća bolnica Varaždin objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/