Datum objave: 20. 01. 2023.

Plan nabave i sve njegove izmjene Opća bolnica Varaždin objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/