Datum objave: 28. 06. 2021.

Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima OB Varaždin po grupama, Grupa 2. Usluga stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji Jedinice za liječenje moždanog udara Opće bolnice Varaždin