Datum objave: 10. 06. 2021.

Usluga stručnog nadzora nad radovima OB Varaždin po grupama, Grupa 3. Usluga stručnog nadzora nad radovima na energetskoj obnovi nepokretnog kulturnog dobra - Glavna zgrada-dvorac Drašković, Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik