Datum objave: 04. 06. 2019.

Poziv za prethodno savjetovanje, Dokumentaciju o nabavi i Troškovnike za predmet nabave Građevinski radovi na izgradnji i energetskoj obnovi objekata Opće bolnice Varaždin, Grupa 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena na lokaciji Varaždin te zgrade paviljona, ležaone i laboratorija na lokaciji Klenovnik