Datum objave: 04. 08. 2021.

GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI  OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA

Grupa 13. Sanacija šteta nastalih potresom na građevinama Službe za produženo

 liječenje i palijativnu skrb Novi Marof