Datum objave: 10. 11. 2022.

GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA, Grupa 17. Radovi na uređenju okoliša bolničkog kruga na lokaciji Varaždin – I. Faza