Datum objave: 30. 06. 2022.

GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA, Grupa 9. Radovi na uređenju prostora za izvođenje gastroenterološko endoskopskih zahvata – 1. Faza