Datum objave: 12. 04. 2021.

GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA, Grupa 3. Radovi na energetskoj obnovi nepokretnog kulturnog dobra - Glavna zgrada-dvorac Drašković, Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik