Datum objave: 30. 06. 2022.

MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA ZA REDOVNE POTREBE PO GRUPAMA - Grupa 90. Ergometrijski sustav sa pokretnim sagom