Datum objave: 06. 06. 2019.

Opća bolnica Varaždin raspisala je na EOJN nabavu za

                           Grupu 2. Izmještanje mjerno regulacijske stanice plina i privremena organizacija prometa

/broj nabave iz Projekta: 04. Izmještanje mjerno regulacijske stanice plina u sklopu "Projekta izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin KK.08.1.2.03.0027“/