Datum objave: 19. 12. 2017.

Usluga izrade projektne tehničke dokumentacije i usluga projekt nadzora te stručni nadzor gradnje za projekt "Izgradnja dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije" i "Uspostava OHBP u OBV"