Datum objave: 05. 07. 2019.

Projektna dokumentacija za izvođenje radova na izgradnji zgrade dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije te objedinjenog hitnog bolničkog prijema.