Datum objave: 08. 01. 2018.

Registar sklopljenih ugovora i sve njegove izmjene Opća bolnica Varaždin objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/