Datum objave: 02. 01. 2019.

Registar sklopljenih ugovora i sve njegove izmjene Opća bolnica Varaždin objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/