Datum objave: 04. 01. 2020.

Registar sklopljenih ugovora i sve njegove izmjene Opća bolnica Varaždin objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/