Datum objave: 10. 02. 2023.

Registar sklopljenih ugovora i sve njegove izmjene Opća bolnica Varaždin objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/