OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Bolnička djelatnost u Varaždinskoj županiji započela je sa svojim radom 16.kolovoza 1859. godine na inicijativu građana. Gradska općina 1866. godine otvara „javnu i sveopću„ bolnicu.

Vizionarstvo koje su imali naši prethodnici, te predanost humanitarnom radu i prepoznavanje potreba stanovnika ugrađeno je u temelje Opće bolnice Varaždin, te se s  osobitim poštovanjem i odgovornošću trebamo toga prisjećati.

Naša ustanova dala je mnoga velika imena u zdravstvenom, društvenom i političkom životu naše zemlje. Kroz sve ove godine naša bolnica prepoznata je kao ustanova koja njeguje humanost, izvrsnost i znanost. Liječenje naših građana kao i svih drugih pacijenata kojima je potrebna naša pomoć je nešto na što su djelatnici naše bolnice ponosni. Opća bolnica Varaždin razvijat će se u skladu s ključnim mjerama definiranim u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva.

Opća bolnica Varaždin je ustanova sekundarne zdravstvene zaštite, kategorizirana kao „Županijska bolnica regionalnog značenja IIA“ (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 09. veljače 2011. godine), te pruža zdravstvenu zaštitu osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za područje Varaždinske županije i šire, odnosno za potrebe pacijenata sjeverozapadne regije kao regionalna bolnica II A kategorije.

VRIJEDNOSTI

Zagovaramo:  PROFESIONALIZAM, STRUČNU IZVRSNOST, ODGOVORNOST, SVEOBUHVATNOST USLUGE, SIGURNOST.

VIZIJA

Opća bolnica Varaždin će unaprijediti kvalitetu života i stvoriti uvjete za očuvanje i unapređenje zdravlja svakog pojedinca i cijele populacije. Ojačati će svoje kapacitete kroz suradnju s drugim ustanovama i unaprijediti vlastite kapacitete kako bi kvalitetno odgovorila na nove zdravstvene izazove i potrebe stanovništva. Na djelotvoran i racionalan način provoditi će mjere zaštite i unapređenja zdravlja te liječenja i rehabilitacije pacijenata pri čemu će se uvijek voditi znanstveno utemeljenim spoznajama. Sustav će bolesnicima dati središnju i aktivnu ulogu, a temeljit će se na visokim etičkim i moralnim normama.

MISIJA - BRIGA O LJUDIMA

Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja pacijenata kroz zaštitu javnozdravstvenog interesa, rano prepoznavanje rizika bolesti i profesionalnih bolesti, sprečavanje bolesti, ozljeda na radu te liječenje i rehabilitaciju bolesnih.

Izjava o misiji:

 • Pružanje pacijentima najviše razine zdravstvene skrbi
 • Poštivanje pacijenata i njihovih obitelji
 • Osiguranje učinkovitog i sigurnog okruženja i liječenja
 • Osiguranje zdravog i učinkovitog upravljanja
 • Osiguranje sigurnog i ugodnog radnog okruženja za zaposlenike

STRATEŠKI CILJEVI

 1. Poboljšati dostupnost zdravstvene zaštite
 2. Unaprijediti sustav praćenja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite
 3. Osigurati održivost pružanja zdravstvene zaštite
 4. Proširiti usluge zdravstvene zaštite
 5. Znanstveni razvoj Opće bolnice Varaždin

Zadani strateški ciljevi realizirati će se po fazama kroz slijedeće mjere održivosti i razvoja:

 1. Novi ustroj i sistematizacija radnih mjesta  
 2. Razvoj i bolje korištenje ljudskih resursa  
 3. Razvoj informatizacije bolnice i sustavnog funkcionalnog unaprjeđenja komunikacije  
 4. Digitalizacija bolnice
 5. Održanje akreditacije ustanove kroz nastavak jačanja sustava kvalitete u zdravstvenoj skrbi
 6. Poboljšanje energetske učinkovitosti  
 7. Izgradnja novih kapaciteta Opće bolnice Varaždin
 8. Naplata potraživanja  
 9. Pružanje zdravstvenih usluga na tržištu izvan ugovora s HZZO-om  
 10. Korištenje nacionalnih i strukturnih EU fondova  
 11. Politike smanjenja rashoda
 12. Znanstvena akreditacija Opće bolnice Varaždin kroz suradnju sa Sveučilištima i otvaranje organizacijskih oblika kliničkih odjela i kliničkih zavoda