ODJEL ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU

Odjel za abdominalnu kirurgiju sastoji se od dvije jedinice:

 • JEDINICA ZA KIRURGIJU GORNJEG PROBAVNOG TRAKTA I BARIJATRIJSKU KIRURGIJU
 • JEDINICA ZA KIRURGIJU DONJEG PROBAVNOG TRAKTA

Odjel ima 30 bolničkih kreveta, sedam specijalista, dvije liječnice na specijalizaciji i dvadeset i jednu sestru i tehničara. Dva liječnika imaju naslovnu titulu docenta, tri liječnika imaju akademski stupanj doktora znanosti, šesnaest je prvostupnika sestrinstva.

Liječnici odjela imaju sedam operacijskih sala tjedno, šest specijalističkih ambulanta tjedno te svakodnevno dežuraju u hitnoj službi OB Varaždin.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE - BOLNIČKO LIJEČENJE

 

AMBULANTNI RAD


AMBULANTA

RADNI DAN

RADNO VRIJEME

LIJEČNIK

Specijalistička ambulanta za abdominalnu kirurgiju

PONEDJELJAK

07 – 15h

Ivica Biškup, dr.med.

Doc.dr.sc. Alen Pajtak, dr.med.

Ambulanta za barijatrijsku i metaboličku kirurgiju

PONEDJELJAK

11 – 15h

Doc.dr.sc. Alen Pajtak, dr.med.

Specijalistička ambulanta za abdominalnu kirurgiju

UTORAK

07 – 15h

Zdravko Dolovski, dr.med.

Marin Senčar, dr.med.

Specijalistička ambulanta za abdominalnu kirurgiju

SRIJEDA

07 – 15h

Doc.prim.dr.sc. Ranko Stare, dr.med.

Specijalistička ambulanta za abdominalnu kirurgiju

ČETVRTAK

07 – 15h

Dr.sc. Sandra Škorjanec, dr.med.

Specijalistička ambulanta za abdominalnu kirurgiju

PETAK

07 – 15h

Krunoslav Hrženjak, dr.med.


INFORMACIJE NA ODJELU

PONEDJELJAK – PETAK

14:00h – 14:30h

TELEFONSKE INFORMACIJE

PONEDJELJAK – PETAK

08:00h – 08:30h

POSJETE PACIJENTIMA

PONEDJELJAK – NEDJELJA

14:00h – 16:00h


KONTAKT

VODITELJ ODJELA

Doc. dr. sc. Alen Pajtak, dr.med.

[email protected]

V.D. GLAVNE SESTRE ODJELA

Jasna Tomašković, bacc. med. techn.

@ [email protected]

Telefon: 042/ 393 053

               042/ 393 055

POVIJEST ODJELA

Suvremena abdominalna kirurgija u Varaždinu počela je radom prof. dr. sc. Vladimira Kotorca u Varaždinu. S profesorom Kotorcem radili su kao bliski suradnici i prim. dr. Tomislav Košić i prim. dr. Vladivoj Sabljak. Prof. dr. sc. Kotorac iza sebe je ostavio generaciju kirurga koji su nastavili s razvojem abdominalne kirurgije: dr. Berislav Vučković, dr. Krunoslav Dolgoš, dr. Anđelko Koprek, i doc. prim. dr. sc. Ranko Stare.

Razvoj abdominalne kirurgije poslije prof. dr. Kotorca, a uz njegovu potporu i pomoć, krenuo je u dva smjera: laparoskopska kirurgija i radikalna kirurgija tumora probavnog trakta. Doc. prim. dr. sc. Ranko Stare, kao jedan od osnivača Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju, 1994. godine organizira 2. Hrvatski kongres za endoskopsku kirurgiju. Prvi međunarodni tečaj laparoskopske hernioplastike s predavačima iz Graza održan je u Varaždinu nedugo iza kongresa. Nakon studijskog boravka u Tokyu, kod prof. Takahashia i na Keyo University, i boravka u Sloan Kettering Cancer Centru prim. dr. sc. Stare uz asistenciju dr. Ivice Kocmana počinje razvoj radikalne kirurgije tumora GI trakta. Dr. Ivica Kocman je nakon toga također proveo mjesec dana na edukaciji u Cancer Institute Hospital o trošku japanskih kolega s kojima je uspostavljena bliska suradnja. Prof. Takahashi bio je gost naše kirurgije i vodio okrugli stol na Kongresu digestivnih kirurga Hrvatske u Opatiji.

Paralelno s time u okviru znanstvene jedinice Opće bolnice Varaždin prim. dr. sc. Stare, u suradnji sa veterinarskim timom, osniva odjel eksperimentalne kirurgije s uređenom operacijskom salom i stacionarom za životinje u Veterinarskoj stanici u Varaždinu. Tu su rađeni pokusi s upotrebom aloplastičnih materijala u kirurgiji, a tijekom uvođenja laparoskopije odjel je poslužio kao trenažni centar gdje su tu održani tečajevi laparoskopske kolecistektomije i laparoskopskog šivanja.

Onkološka kirurgija probavnog trakta u Općoj bolnici Varaždin svoju poziciju u RH potvrdila je 2004. godine kada je prim. dr. sc. Ranko Stare, prvi u Hrvatskoj, osnovao „Multidisciplinarni tim za liječenje tumora probavnog trakta“ koji kontinuirano djeluje i danas.

Kao nastavak razvoja napredne laparoskopske kirurgije doc. dr. sc. Alen Pajtak je 2019. godine u široku lepezu laparoskopskih procedura uveo i barijatrijsku kirurgiju (kirurško liječenje pretilosti). Te godine osnovan je i „Multidisciplinarni tim za liječenje pretilosti, barijatrijsku i metaboličku kirurgiju“.

Danas se odjel sastoji od dvije jedinice: „Jednica za kirurgiju gornjeg probavnog trakta i barijatrijsku kirurgiju“ i „Jedinica za kirurgiju donjeg probavnog trakta“. Na odjelu za abdominalnu kirurgiju danas rade: Doc. prim. dr. sc. Ranko Stare, dr. Zdravsko Dolovski, dr. sc. Sandra Škorjanec, dr. Ivica Biškup, dr. Krunoslav Hrženjak, doc. dr. sc. Alen Pajtak, dr. Marin Senčar  te dr. Petra Dombaj i dr. Monika Cepanec, specijalizantice abdominalne kirurgije.

LISTA KIRURŠKIH PROCEDURA

JEDNJAK I ŽELUDAC

 • Resekcija srednjeg i distalnog jednjaka
 • Totalna gastrektomija
 • Subtotalna gastrektomija
 • Dvotrečinska resekcija želuca (Billroth II operacija)
 • Atipična resekcija želuca (otvorena i laparoskopska)
 • Zbrinjavanje hijatalnih hernija i GERB (Laparoskopska Nissen fundoplikacija)

BARIJATRIJSKA I METABOLIČKA KIRURGIJA

 • „Sleeve“ resekcija želuca
 • Roux-en-Y bypass
 • Mini gastric bypass
 • Mini gastric bypass + partial gastric sleeve
 • Otvorena biliopankreatična diverzija s duodenalnim prekidom
 • Revizijske barijatrijske procedure
 • Odstranjenje prilagodljivih želučanih vrpci
 • Laparoskopske operacije nadbubrežnih žlijezda

BILIOPANKREATIČNA KIRURGIJA

 • Kolecistektomija (otvorena i laparoskopska)
 • Hepatektomija (lijeva i desna) jetre
 • Segmentektomija jetre
 • Atipična resekcija jetre
 • Metastazektomija jetre
 • Kirurgija ekstrahepatalnih žučnih vodova
 • Duodenopankreatična resekcija (Whippleova operacija)
 • Distalna pankreatektomija
 • Splenektomija (otvorena i laparoskopska)
 • Kirurško zbrinjavanje pseudocista pankreasa

KOLOREKTALNA KIRURGIJA

 • Apendektomija (otvorena i laparoskopska)
 • Resekcija tankog crijeva s anastomozom ili stomom (otvorena i laparoskopska)
 • Desna hemikolektomija s anastomozom ili stomom (otvorena i laparoskopska)
 • Lijeva hemikolektomija s anastomozom ili stomom (otvorena i laparoskopska)
 • Kompletna kolektomija s anastomozom ili stomom (otvorena i laparoskopska)
 • Prednja resekcija rektuma s anastomozom ili stomom (otvorena i laparoskopska)
 • Abdominoperinealna amputacija rektuma (Milesova operacija)
 • Transanalne ekscizije
 • TAMIS
 • Operacija hemoroida (Morgan Milligan procedura)
 • Operacije pilonidalnih sinusa i cisti
 • Operacije perianalnih apscesa i fistula

OPERACIJE HERNIJA

 • Operacije ingvinalnih hernija mrežicom (Lichtenstein procedura)
 • Laparoskopske operacije ingvinalnih hernija ( TEP i TAPP)
 • Operacije femoralnih hernija (McVay procedura)
 • Operacije pupčanih hernija mrežicom
 • Laparoskopske operacije pupčanih hernija mrežicom
 • Operacije hernija prednjeg trbušnog zida (Garestin procedura)
 • Laparoskopske operacije hernija prednjeg trbušnog zida
 • Operacije postoperativnih hernija trbušnog zida mrežicom (Garestin procedura)
 • Operacije lumbalnih hernija mrežicom
 • Operacije parastomalnih hernija mrežicom

 

Tim za liječenje pretilosti, barijatrijsku i metaboličku kirurgiju