KATALOG ODJELNIH USLUGA

Odjela za nefrologiju  i dijalizu, Službe za interne bolesti Ob Varaždin

 

1.BOLNIČKA DJELATNOST

Bolnička zdravstvena djelatnost se sastoji od Odjela za nefrologiju i dijalizu koji obuhvaćaju Odjel za nefrologiju sa 16 akutnih kreveta te Centra za dijalizu s 35 priključnih mjesta. 

Vrijeme posjeta i informacije

Informacije o ležećim bolesnicima se mogu dobiti od odjelnih liječnika u vremenu između 14-15 h svakim radnim danom (042/393-189).

Vrijeme posjeta

Posjete su dozvoljene radnim danom od 14 do 16 sati, neradnim danom, vikendom i praznicima – od 13 do 16 sati. Izvan tog vremena posjete su dozvoljene samo iznimno i to uz odobrenje odjelnog liječnika (trenutno prema važećim epidemiološkim smjernicama 1 osoba 10 min. )

 

2.POLIKLINIČKA DJELATNOST

Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita Odjela za nefrologiju i dijalizu:

  • Ordinacija za nefrologiju i arterijsku hipertenziju utorkom i četvrtkom od 10-13 h
  • Ordinacija za bolesnike s transplantiranim bubregom srijedom od 07-10 h
  • Ordinacija za peritonejsku dijalizu srijedom od 10-13 h
  • Ordinacija za predijaliznu edukaciju srijedom 13-15 h

 

Specijalistička dijagnostika:

Ordinacija za UZV abdomena+doppler renalnih arterija ponedjeljkom i petkom od 10-13 h

Dnevna bolnica

Služi za obradu nerfoloških pacijenata u pretransplantacijskom i posttransplantacijskom praćenju kao i obradu arterijske hipertenzije koja ne zahtjeva hospitalizaciju pacijenta.

 

Naručivanja za ambulantne preglede i dijagnostiku idu putem Centralnog naručivanja.