Naslovnica Organizacija-detalji Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo

Karta bolničkog kruga

ETIČKO POVJERENSTVO OPĆE BOLNICE VARAŽDIN

Etičko povjerenstvo Opće bolnice Varaždin:

  1. prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Opće bolnice Varaždin
  2. ocjenjuje etičnost i odobrava znanstvena istraživanja u Općoj bolnici Varaždin
  3. razmatra prijedloge:
  • znanstvenih istraživanja na pacijentima koje će imati pristanak pacijenata korištenja podataka nastalih u redovitoj djelatnosti Bolnice u svrhu provedbe znanstvenih istraživanja,
  • koji su moralno i etički opravdani
  1. raspravlja i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Opće bolnice

Etičko povjerenstvo Opće bolnice Varaždin djeluje u skladu s:

  • Smjernice za dobru kliničku praksu Internacionalne konferencije za harmonizaciju (ICH E6(R2) ) (https://ichgcp.net)

ČLANOVI ETIČKOG POVJERENSTVA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN

Predsjednik:

Doc.dr.sc. Alen Pajtak, dr.med.

Zamjenik predsjednika:

Doc.dr.sc. Anita Lukić, dr.med.

Članovi:

Dejan Strahija, dr.med.

Martina Markunović Sekovanić, dr.med.

Vilim Kolarić, dr.med.

Ksenija Kukec, dipl.med.sestra

Ivor Hoić, mag.psych.

Bosiljka Malnar, dipl.iur.

Zamjenici članova:

Tomislav Sajko, dr.med.

Tatjana Jurkin Vnučec, dr.med.

Vlatko Pavlić, dr.med.

Patricija Križanec, dipl.med.sestra

Tihana Đumić, mag.psych.

Damir Hrustek, dipl.iur.

 

SJEDNICE ETIČKOG POVJERENSTVA

Sjednice se održavaju posljednje srijede u mjesecu.

 

PRIJAVA ISTRAŽIVANJA ETIČKOM POVJERENSTVU

Prijave se predaju u elektroničkom obliku na e-mail:

[email protected] ili predajom dokumenata u Pisarnicu Opće bolnice Varaždin.

 

Dokumentacija potrebna za prijavu:

Prijavu je potrebno predati 7 dana prije sjednice.