Datum objave: 20. 09. 2019.

Naručivanje

U Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje se obavljaju narudžbe za bolničko liječenje, specijalistički ili subspecijalistički pregled te dijagnostičke pretrage uz izdavanje potvrde o narudžbi.

Narudžbe se vrše:

 • osobno (pacijent ili osoba koju on ovlasti)
 • putem elektronske pošte na adresu narucivanje-nm@obv.hr,
 • putem faksa na broj: (042) 406 234.

Kod naručivanja treba obavezno donijeti:

 • uputnicu i zdravstvenu iskaznicu ili presliku istih
 • iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja ili oslobođenja od participacije (ako ih pacijent posjeduje)
 • podatke o osobi za kontakt s telefonskim brojem na koje može Bolnica obavijestiti o datumu narudžbe

Detaljnije informacije se mogu dobiti na broj (042) 406 248.

NAPOMENA: Kod naručivanja na specijalistički pregled ili dijagnostičku pretragu dobit ćete točan datum i vrijeme pregleda/pretrage. Ujedno ćete dobiti detaljne upute o pripremi koja je potrebna da bi se određena dijagnostička pretraga mogla kvalitetno učiniti ili o uzimanju lijekova prije dijagnostičke pretrage.

Vrijeme čekanja na specijalistički pregled ili dijagnostičku pretragu ovisi o listi čekanja.

Prijemna ambulanta
Pon-Pet: 7 - 15h
Tel: (042) 406 248
Email: narucivanje-nm@obv.hr

Prijemna kancelarija
Pon-Pet: 7 - 15h
Telefon: (042) 406 236
Fax.: (042) 406 234
Email: narucivanje-nm@obv.hr

Specijalističke ambulante
Pon-Pet: 7 - 15h

Ambulante za dijagnostičke pretrage
Pon-Pet: 8 do 12h

 • Gastroenterološka amb., endoskopija probavnog trakta i internistički UZV: (042) 406 231
 • Kardiološka (Holter, Ergometrija, ECHO srca): (042) 406 213
 • Neurološka (EMNG): (042) 406 232
 • Neurološka (EEG): (042) 406 232
 • RTG: (042) 406 205, rtg-nm@obv.hr
 • UZV
  • Za UZV pregled se može naručiti u bolnici osobno kod dr. Fištrek ili na broj 0989841271 (Pon-Pet: od 12-14h), rtg-nm@obv.hr.
  • UZV Abdomena (jetra,žučni mjehur,slezena,gušteraća,bubrezi,mokraćni mjehur,prostata)
  • UZV Urotrakta (bubrezi,mokraćni mjehur,prostata)
  • UZV i CD Testisa
  • UZV i CD Dojki
  • CD Arterija
  • CD Vena
  • CD Karotida
  • CD Renalnih arterija 
  • UZV Vrata (štitnjača,žlijezde slinovnice,limfni čvorovi)
  • UZV i CD Štitnjače
  • UZV Aksila
  • UZV Prepona
  • UZV Osteomuskularnog sustava
  • UZV Dječjih kukova

Hematološko - biokemijski laboratorij
Pon-Pet: 8-16h
(042) 406 235

Laboratorij za ispitivanje funkcije disanja
Pon-Pet: 8-16h
(042) 406 262

Fizikalna medicina i rehabilitacija
(042) 406 246

NARUČIVANJE NA BOLNIČKO LIJEČENJE I PRIJEM

Naručivanje na bolničko liječenje dogovara se isključivo putem Prijemne  ambulante (tel. 042/406-248, fax. 042/406-234, e-mail: narucivanje-nm@obv.hr)

BOLNICA NE VRŠI HITAN PRIJEM BOLESNIKA, za hitan prijem potrebno je bolesnika uputiti u Opću bolnicu Varaždin.

Za premještaje iz drugih Bolnica potrebno je priložiti / faksirati:

 • Epikrizu sa sadašnjim stanjem, komorbiditetima, terapijom i zadnjim lab.nalazima (eventualno mikrobiološki nalazi)
 • Matični list      
 • Uputnicu sa adekvatnom dijagnozom

Za prijeme od kuće potrebno je priložiti/faksirati:

 • Medicinsku dokumentaciju sa kontakt podacima bolesnika ili skrbnika
 • Uputnicu

Bolnica zadržava pravo izmjene datuma prijema u slučaju izvanrednih okolnosti.

U slučaju odustajanja od dolaska u Bolnicu iz bilo kojih razloga, molimo Vas da nas obavijestite na isti broj kako bi slijedeći bolesnik s liste predbilježbi bio primljen ranije.

Kod dolaska u Bolnicu bolesnik mora imati:

 • propisanu bolničku uputnicu izabranog liječnika opće medicine
 • osobnu iskaznicu
 • važeću zdravstvenu iskaznicu
 • ako posjeduje iskaznicu za oslobođenje od plaćanja participacije ili karticu dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • stariju medicinsku dokumentaciju
 • pribor za osobnu higijenu